Съвети за разширено търсене

Полета за търсене

На страницата "Съвети за разширено търсене" ще видите няколко полета за търсене. Можете да напишете ключови думи във всяко от тях. Позволено е използването на Оператори за търсене

Всяко поле има падащо меню, откъдето да уточните типа данни (заглавие, автор и под.), които ще търсите. Можете да ги комбинирате, както пожелаете.

С настройката "Съответствия" може да укажете как да се комбинират няколко полета за търсене.

Бутонът "Добавяне на поле за търсене" може да се използва за добавяне на допълнителни полета. Може да добавите неограничен брой полета.

Групи за търсене

Наличието на няколко полета за търсене може да не е достатъчно за някои комплексни търсения, например ако ви трябват книги за историята на Китай или Индия. Ако зададете търсене на ВСИЧКИ ключови думи за Китай, Индия и история, ще намерите само книги за Китай И Индия. Ако зададете търсене на КОЯ ДА Е от ключовите думи, ще намерите книги за история, които нямат нищо общо с Китай или Индия.

Групирането предоставя начин на търсене сред множество групи от полета за търсене. При всяко натискане на бутона "Добавяне на група за търсене", се добавя нова група от полета. Ако имате няколко групи за търсене, може да премахнете нежеланите с бутона "Премахване на група за търсене" и да укажете дали искате съответствие с ВСИЧКИ или с КОЯ ДА Е от групите.

В примера за история на Китай или Индия, описан по-горе, може да постъпите така: