Корично изображение Книга

Die Kunst des Mittelalters : v.1-3 /

Основен автор: Duby, Georges.
Формат: Книга
Език: German
French
Публикувано: Genf : Stuttgart : Skira ; Klett-Cotta, 1984-.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Die Kunst des Mittelalters : v.1. Das Europa der Mönche und Ritter, 980-1140