Корично изображение Книга

Землени укрепителни съоръжения на Балканския полуостров и фалшивата прабългарска теория /

Основен автор: Крънджалов, Димитър.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Университетска печатница, 1948.
Предмети: