Корично изображение Книга

Късно-антична керамика в с. Поповяне, Самоковско /

Основен автор: Митова-Джонова, Димитрина.
Други автори: Национален институт за паметниците на културата., Исторически музей - Самоков.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
German
Публикувано: [София] : Септември , [1977].
Предмети: