APA цитиране

Кацарова, Р., & Марков, Г. Г. а. н. Б. 1. (2011). Стефан Захариев. Живот, дело, род: Научна сесия посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му "Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза". Пазарджик: Беллопринт.

Чикагска система за цитиране

Кацарова, Румяна, и Георги Георгиев академик на БАН 1946- Марков. Стефан Захариев. Живот, дело, род: Научна сесия посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му "Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза". Пазарджик: Беллопринт, 2011.

MLA формат за цитиране

Кацарова, Румяна, и Георги Георгиев академик на БАН 1946- Марков. Стефан Захариев. Живот, дело, род: Научна сесия посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му "Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза". Пазарджик: Беллопринт, 2011.

Внимание: Тези цитати може да не са 100% точни.