Корично изображение Книга

"Българи родом..." : комитопулите в летописната и историографската традиция /

Основен автор: Тъпкова-Заимова, Василка
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Унив. изд. "Св. св Кирил и Методий", 2009.
Предмети: