Корично изображение Книга

Съдът над историците : българската историческа наука : Т.1. Документи и дискусии 1944-1950 /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов, 1995.
Подобни документи: Съдържа се в: Съдът над историците : българската историческа наука