Корично изображение Книга

Сердика, Средец, София : Т.4. София и нейното културно-историческо наследство /

Други автори: Върбанова, Валентина, (ред.), Кирова, Надежда, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : Софийски исторически музей, 2008.
Подобни документи: Съдържа се в: Сердика, Средец, София