Корично изображение Книга

Избрани съчинения : Т.1- /

Основен автор: Кацаров, Г. И.
Други автори: Делев, Петър., Попнеделев, Тодор.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2001.
Серия: Университетска библиотека, Серия Университетска класика ; 390
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Избрани съчинения : Т.1. Том 1