Корично изображение Книга

The fragments of the roman historians : v. 1-3 /

Други автори: Cornell, Tim, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford : Oxford University Press, 2013-2013.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: The fragments of the roman historians : v.1. Introduction
Съставна част: The fragments of the roman historians : v.2. Texts and translations
Съставна част: The fragments of the roman historians : v.3. Commentary