Корично изображение Книга

Просветно-културните прилики во Македониjа во 19 век /

Основен автор: Сидоровска-Чуповска, Силвана.
Автор-организация: Институт за национална историjа., Institute of National History.
Други автори: Sidorovska-Chupovska, Silvana.
Формат: Книга
Език: Macedonian
Публикувано: Скопjе : Институт за национална историjа, 2009.