Корично изображение Книга

Естественонаучните знания в средновековна България /

Основен автор: Чолова, Цветана
Автор-организации: Българска академия на науките
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 1988.
Предмети: