Корично изображение Книга

България през втората четвърт на XIV век : цар Иван Асен IV - синът на Иван Александър /

Основен автор: Андреев, Йордан
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1993.
Предмети: