Корично изображение Книга

A manual for the identification of plant seeds and fruits /

Основен автор: Cappers, René T. J.
Други автори: Bekker, Rene M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Groningen : University of Groningen Library, 2013.
Серия: Groningen archaeological studies ; v. 23.
Предмети: