APA цитиране

Иванова, В. (2013). Югославянството в Югославия: основни гледни точки на федералния център (1945-1974). Велико Търново: Фабер.

Чикагска система за цитиране

Иванова, Ваня. Югославянството в Югославия: основни гледни точки на федералния център (1945-1974). Велико Търново: Фабер, 2013.

MLA формат за цитиране

Иванова, Ваня. Югославянството в Югославия: основни гледни точки на федералния център (1945-1974). Велико Търново: Фабер, 2013.

Внимание: Тези цитати може да не са 100% точни.