Корично изображение Книга

Leaving a mark on history : Treasures from greek museums /

Автор-организация: БАН Археологически институт с музей, Numismatic museum, National archaeological museum
Други автори: Kakavas, George (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Athens : Numismatic museum ; National archaeological museum, 2013.
Предмети: