Корично изображение Книга

Неолитни и халколитни култури в басейна на река Струма = Neolithic and Chalkolithic Cultures in the Struma River Basin /

Основен автор: Чохаджиев, Стефан.
Други автори: Chohadzhiev, Stefan
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: Велико Търново : [Фабер?] , 2007.
Предмети: