Корично изображение Книга

Heros Hephaistos : studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova /

Автор-организация: Българска академия на науките. Археологически институт с музей., Софийски университет "Климент Охридски". Исторически факултет. Катедра Археология.
Други автори: Стоянов, Тотко. (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
French
German
Italian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2005.
Предмети: