Корично изображение Книга

Athenian Agora XXIV : Late antiquity, A.D. 267-700 /

Основен автор: Frantz, Alison
Автор-организации: American School of Classical Studies at Athens.
Други автори: Thompson, Homer A., Traulos, Iōannēs N., 1908-1985.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1988.
Серия: The Athenian Agora ; 24
Предмети:
Онлайн достъп: Late antiquity, A.D. 267-700