Корично изображение Книга

Скални топоси на вяра : в Югоизточна Европа и в Мала Азия през древността /

Основен автор: Фол, Валерия
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН ; Инст. по тракология Проф. Александър Фол, 2007.
Серия: STUDIA THRACICA ; 10.
Предмети: