Корично изображение Книга

Who owns the past? : the politics of time in a "model" Bulgarian village /

Основен автор: Kaneff, Deema, 1962-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York ; Oxford : Berghahn Books, 2006.
Серия: New directions in anthropology ; v. 21
Предмети: