Корично изображение Книга

Хелис : T.2. Сборяново - проучвания и перспективи : Материали от конференцията в Исперих, 8 декември 1988 /

Други автори: Гергова, Диана, (ред.), Стоянов, Т., (ред.), Чакалова, Недялка
Формат: Книга
Език: English
Bulgarian
Публикувано: София : Параф, 1992.
Подобни документи: Съдържа се в: Хелис