Корично изображение Книга

Славянобългарска ръкописна традиция и карти в сбирките на австрийската национал на библиотека : каталог : изложба.

Автор-организация: Oesterreichische Nationalbibliothek., Комитет за изкуство и култура, Австрийска национална библиотека, Национална художествена галерия
Други автори: Мазал, Отто.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
German
Публикувано: София : [s.n.], 1977.
Предмети: