Корично изображение Книга

Приноси към проучване монетосеченето и историята в земите на Тракия от II в.пр.н.е до средата на I в. от н.е. /

Основен автор: Топалов, Ставри.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наско-1701, 2009.
Предмети: