Корично изображение Периодично издание

Трудове на научната група : Исторически музей Кюстендил.

Summaries in English.

Автор-организации: Museum of History Kyustendil
Други автори: Щерионов, Щелиян, (ред.), Исторически музей Кюстендил
Формат: Периодично издание
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2001-.
Предмети:
Резюме: Summaries in English.
Публикувано: Т.1 (2001) -
Физически характеристики: Т. : ил. ; 24 см.
Честота на издаване: Annual
ISSN: 1312-1006