Корично изображение Книга

История на Априлското въстание 1876 : в три тома : Т. 1-3. /

Summary in French and Russian.

Основен автор: Митев, Йоно.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН, 1986-1999.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: История на Априлското въстание 1876 : в три тома : Т. 1. Предпоставки и подготовка
Съставна част: История на Априлското въстание 1876 : в три тома : Т. 2. Обявяване, бойни действия и потушаване на въстанието