Корично изображение Книга

Κεραμική της ύστερης αρχαιότητας από τον Ελλαδικό Χώρο (3ος-7ος μ. Χρ.) : επιστημονική συνάντηση : Θεσσαλονίκη, 12-16 Νοεμβρίου 2006 : v. 1-2 /

Автор-организация: Επιστημονική συνάντηση Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών
Други автори: Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Δήμητρα, Κουσουλάκου, Ντίνα
Формат: Книга
Език: Greek
English
French
Публикувано: Θεσσαλονίκη : Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών και Thrakikōn, 2010.
Серия: Dēmosieumata Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών και Thrakikōn ; 8.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Κεραμική της ύστερης αρχαιότητας από τον Ελλαδικό Χώρο (3ος-7ος μ. Χρ.) : επιστημονική συνάντηση : Θεσσαλονίκη, 12-16 Νοεμβρίου 2006 : v.1. A
Съставна част: Κεραμική της ύστερης αρχαιότητας από τον Ελλαδικό Χώρο (3ος-7ος μ. Χρ.) : επιστημονική συνάντηση : Θεσσαλονίκη, 12-16 Νοεμβρίου 2006 : v.2. B