Корично изображение Книга

Sexaginta Prista : Тракийски ямен комплекс : Т.1- /

Автор-организации: Регионален исторически музей - Русе
Други автори: Върбанов, Върбин, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Русе : Регионален исторически музей, 2013-.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Sexaginta Prista : Тракийски ямен комплекс : Т.1. Том 1