Корично изображение Книга

Принос към проучване използваните и вероятно използваните предметоподобни форми на средства за размяна от земите на Древна Тракия през първото хилядолетие пр. н. е. : лятите монети-стрели на Аполония Понтика (VII-V в. пр. н. е.) /

Основен автор: Топалов, Ставри.
Други автори: Topalov, Stavri.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: [София] : Майнд принт, 2013.
Предмети: