Корично изображение Книга

Сборник : с книги, статии и неиздадени ръкописи за София, Столична община и Етрополе /

Основен автор: Тацов, Александър Николов, 1878-1940, (автор.)
Други автори: Тацов, Александър, (ред.), Тацов, Цветан, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : СД Симолини 94, 2013.
Предмети: