Корично изображение Книга

Българска военна история : от втората четвърт на Х до втората половина на ХV в. /

Summary in French and Russian.

Основен автор: Ангелов, Димитър Симеонов
Автор-организации: Българска академия на науките Археологически институт с музей.
Други автори: Чолпанов, Борис.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН, 1989.
Предмети: