Корично изображение Книга

Маркс : хетерогенни прочити от ХХ век : сборник /

Други автори: Минева, Емилия, (съст.), Панайотов, Станимир, (съст.), Ангелова, Паула, (прев.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
French
Russian
German
Greek
Публикувано: София : Анарес, 2012.
Серия: URRAS