Корично изображение Книга

Цивилизацията на Дако-Гетите през класическия период : изложба, София, Зала "Шипка" 6, 19.12.1980-13.01.1981 г. /

Автор-организации: Комитет за култура
Други автори: Градев, Димитър, (глав. ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Комитет за култура, 1981.
Предмети: