Корично изображение Книга

Етнография на миграциите : българите в Средиземноморието /

Основен автор: Маева, Мила
Други автори: Захова, София
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Парадигма, 2013.
Серия: Academica Balkanica ; 5