Корично изображение Книга

TRAC : v. 23 : Proceedings of the Twenty-Third Theoretical Roman Archaeology Conference, King's College, London 2013 /

Автор-организации: Theoretical Roman Archaeology Conference London)
Други автори: Platts, Hannah, (ed.), Pearce, John, (ed.), Barron, Caroline, (ed.), Lundock, Jason, (ed.), Yoo, Justin, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford ; Philadelphia : Oxbow Books, 2014.
Подобни документи: Съдържа се в: TRAC :