Корично изображение Книга

Принудителният труд в България (1941-1962) : спомени на свидетели = Zwangsarbeit in Bulgarien (1941-1962) : Erinnerungen von Zeitzeugen /

Основен автор: Лулева, Ана.
Автор-организации: Българска академия на науките. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Други автори: Luleva, Ana., Troeva-Grigorova, Evgenia., Petrov, Petаr., Игла, Биргит, (прев.), Троева-Григорова, Евгения., Петров, Петър.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
German
Публикувано: София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012.
Предмети: