Корично изображение Книга

110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878-1913) : сборник доклади от международна научна конференция София-Благоевград, 2-4 октомври 2013 г. /

Автор-организация: Българска академия на науките. Институт за исторически изследвания, Военна академия "Г. С. Раковски", Македонски научен институт - София, Регионален исторически музей - Благоевград, Международна научна конференция "110 години от Илинденско-Преображенското въстание и Българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878-1913)"
Други автори: Митев, Трендафил, (съст.), Гребенаров, Александър, (съст.), Петров, Тодор, (съст.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Симолини-94, 2014.
Предмети: