Корично изображение Книга

Балканите и светът : modus concurrandi /

Автор-организации: Българска академия на науките Институт за балканистика с Център по тракология
Други автори: Симеонова, Лиляна, (съст.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : Инст. за балканистика с Център по тракология - БАН, 2014.
Серия: Studia Balcanica ; 30
Предмети: