Корично изображение Книга

Обикновен български комунизъм : художествено-документално повествование за безвластието : 9.IX.1944 г.-10.XI.1989 г. : в три части /

Основен автор: Попов, Славян.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2004-.
Предмети: