Корично изображение Книга

Post-Roman towns, trade and settlement in Europe and Byzantium : v.2. Byzantium, Pliska, and the Balkans /

Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Berlin ; New York : W. de Gruyter, 2007.
Серия: Millennium-Studien ; v. 5/2
Подобни документи: Съдържа се в: Post-Roman towns, trade and settlement in Europe and Byzantium