Корично изображение Периодично издание

Годишник на Националния институт за паметници на културата.

Автор-организации: Национален институт за паметници на културата.
Формат: Периодично издание
Език: Bulgarian
Публикувано: София, : Наука и изкуство, 1974-1987.
Предмети: