APA цитиране

Руменов, Д., & Славчева, С. (2011). Дружествени организации в Шумен 1878-1944. [Велико Търново]: Фабер.

Чикагска система за цитиране

Руменов, Даниел., и Стела Славчева. Дружествени организации в Шумен 1878-1944. [Велико Търново]: Фабер, 2011.

MLA формат за цитиране

Руменов, Даниел., и Стела Славчева. Дружествени организации в Шумен 1878-1944. [Велико Търново]: Фабер, 2011.

Внимание: Тези цитати може да не са 100% точни.