Корично изображение Книга

The decline of Bismarck's European order : Franco-Russian relations, 1875-1890 /

Основен автор: Kennan, George F. 1904-2005.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1992.
Предмети:
Онлайн достъп: Publisher description