APA цитиране

Васић, Р., Стефановић, Д., & Гађански, К. М. (2011). Антика и савремени свет: сборник радова. Београд: Друштво за античке студиjе Србиjе.

Чикагска система за цитиране

Васић, Растко, Данијела Стефановић, и Ксенија Марицки Гађански. Антика и савремени свет: сборник радова. Београд: Друштво за античке студиjе Србиjе, 2011.

MLA формат за цитиране

Васић, Растко, Данијела Стефановић, и Ксенија Марицки Гађански. Антика и савремени свет: сборник радова. Београд: Друштво за античке студиjе Србиjе, 2011.

Внимание: Тези цитати може да не са 100% точни.