Корично изображение Книга

Антика и савремени свет : сборник радова : Т. 7. Антика, савремени свет и рецепциjа античке културе /

Други автори: Васић, Растко, Стефановић, Данијела, Гађански, Ксенија Марицки
Формат: Книга
Език: Serbian
Публикувано: Београд : Друштво за античке студиjе Србиjе, 2012.
Подобни документи: Съдържа се в: Антика и савремени свет : сборник радова