Корично изображение Книга

Първи международен симпозиум "Севтополис" : "Надгробните могили в Югоизточна Европа", Казанлък, 4-8 юни 1993 : Т.2. Том II /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : ПИК, 1996.
Подобни документи: Съдържа се в: Първи международен симпозиум "Севтополис" : "Надгробните могили в Югоизточна Европа", Казанлък, 4-8 юни 1993