Корично изображение Книга

Greek-English lexicon /

Основен автор: Liddell, Henry George, 1811-1898.
Други автори: Barber, Eric Arthur, 1888- (ed.), Jones, Henry Stuart, 1867-1939, (ed.), McKenzie, Roderick, 1887-1937, (ed.), Scott, Robert, 1811-1887, (joint author.)
Формат: Книга
Език: Greek
English
Публикувано: Oxford : Clarendon Press, 1968.
Предмети: