Корично изображение Книга

Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (I-III в. сл. Хр.) /

Основен автор: Димитров, Здравко
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : НАИМ-БАН, 2007.
Серия: Дисертации 2
Предмети: