Корично изображение Книга

Sharia, Muslim States and International Human Rights Treaty Obligations : A Comparative Study /

Основен автор: Abiad, Nisrine
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : British Institute of International and Comparative Law, 2008.
Предмети: