Корично изображение Книга

Политическите отношения между Македония и тракийските държави, 359-281 г. пр. Хр. /

Основен автор: Йорданов, Кирил.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН, 1998.
Серия: Studia Thracica ; 7
Предмети: